Naujienos / Pranešimai

 

DARBO ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „EGLUTĖ“
EKSTREMALIOSOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

 

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ nuo 2020-06-16

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a444f100afe311ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=nj21zph5y&fbclid=IwAR0J5CQ2XsmoNy2M1f8ZzPSTpIPaGlM94jB8g2B0TZzMzr-cF6cufrp2lqo

 

 

Darbo organizavimas Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ nuo 2020-06-01

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20IKIMOKYKLINIO%20IR%20PRIE%C5%A0MOKYKLINIO%20UGDYMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20PAKEITIMO%20(V-1339).pdf 

 

 

Nuoširdi Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenės padėka visiems, prisidėjusiems prie įstaigos ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Jūsų dosnumo dėka atnaujinome vidaus patalpas, įsigijome lauko įrengimų. Šiais metais norėtume įrengti vaikams bandymų laboratoriją. Padėkite įgyvendinti vaikų svajones ir kurti šiuolaikiškesnį, naujesnį ateities darželį. Tikimės Jūsų 1,2% paramos ir šiais metais.

Pagarbiai lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenė.

Kaip pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM311) už 2019 metus sužinosite apsilankę mūsų puslapyje Administracinė informacija - Parama