Naujienos / Pranešimai

„Ugdymas kitaip”... Tyrinėjimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis, problemų sprendimas – šie vaikų gebėjimai priskiriami prie 21 amžiaus kompetencijų plėtojimo. Lopšelyje-darželyje „Eglutė” pasirinktos inovatyvios ugdymosi formos, inovatyvūs ugdymo metodai bei priemonės suteikia galimybę ugdytiniams ugdytis kitaip, netradiciškai. Vaikai turi daug skirtingų galimybių veikti, pažinti, kurti, komunikuoti, patirti, plėtoti savo saviraišką. Vienas iš praktiškų eksperimentų – tai moliūgų auginimas šieno ritinyje. Mintis netradiciškai auginti daržoves džiugina ir vaikus, ir pedagogus, nes tai yra praktiška, įdomu, ekologiška, ekonomiška ir neįprasta. Tikimės, jog šis originalus, neįprastai praktiškas eksperimentas, rudenį pradžiugins mus gausiu šių vitaminų kupinų daržovių derliumi. Vaiko holistinis pasaulio suvokimas yra palanki prielaida svarbiam STEAM ugdymo principui – gamtamokslinio, matematinio, inžinerinio, technologinio ugdymo integracijai įgyvendinti.
 
                                                     

Pradedame komplektuoti darželio grupes (3-4 metų vaikams) ir kviečiame vaikučius nuo rugsėjo 1 d. lankyti lopšelį-darželį „Eglutė“. Norinčius, kad vaikai lankytų lopšelį-darželį „Eglutė“, tėvelius (globėjus) prašome suskubti parašyti prašymus dėl vaikų priėmimo.Galite skambinti: +370 (8 443) 66758, +370 618 40267 arba   siųsti prašymus el. paštu: eglute.mazeikiai@gmail.com

Prašymo nuoroda: https://eglute-mazeikiai.lt/lopselis-darzelis/naujienos/prasym-formos

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė” tapo Jaunimo savanorius priimančia organizacija.

https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska

Laukiame savanoriauti norinčių jaunuolių!

COVID-19 Operacijų vadovo sprendimai ir Vyriausybės nutarimai