Naujienos / Pranešimai

Informuojame, kad 2021-06-08 patvirtintas Covid-19 susirgimas ikimokyklinio ugdymo grupėje. Grupės vaikams iki 2021-06-17, atsižvelgiant į paskutinę kontakto dieną su sergančiuoju, skirta saviizoliacija. Izoliuotis turinčių vaikų tėvai/globėjai informuoti asmeniškai, jie gaus pranešimus iš NVSC. Jei NVSC paskiria privalomą izoliaciją vaikui iki 4 klasės ar asmeniui su negalia iki 21 metų, besimokančiam pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, tuomet vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių gali būti mokama ligos išmoka už vaiko priežiūrą privalomos izoliacijos laikotarpiu.
Visų darželio grupių veikla vykdoma įprastu režimu, laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo reikalavimų. Darželio patalpos dezinfekuojamos.
Prašome visų laikytis saugumo reikalavimų: dėvėti asmenines apsaugos priemones, vaikus vesti tik pro grupei priskirtą įėjimą, nesibūriuoti ir neužsibūti rūbinėlėje, nevesti į darželį sergančių vaikų.
Linkime jums likti sveikiems bei tikimės jūsų supratingumo.
                                                                                            

Pradedame komplektuoti darželio grupes (3-4 metų vaikams) ir kviečiame vaikučius nuo rugsėjo 1 d. lankyti lopšelį-darželį „Eglutė“. Norinčius, kad vaikai lankytų lopšelį-darželį „Eglutė“, tėvelius (globėjus) prašome suskubti parašyti prašymus dėl vaikų priėmimo.Galite skambinti: +370 (8 443) 66758, +370 618 40267 arba   siųsti prašymus el. paštu: eglute.mazeikiai@gmail.com

Prašymo nuoroda: https://eglute-mazeikiai.lt/lopselis-darzelis/naujienos/prasym-formos

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė” tapo Jaunimo savanorius priimančia organizacija.

https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska

Laukiame savanoriauti norinčių jaunuolių!

Nuoširdžiai dėkojame ir tariame AČIŪ vaikučių tėveliams, darbuotojams ir visiems, kurie skyrė 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Mažeikių lopšeliui-darželiui „Eglutė“. Jūsų skirti pinigai yra panaudojami ugdymo(si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti lopšelio-darželio materialinę bazę. Jūsų paramos dėka lopšelis-darželis „Eglutė“ tampa vis jaukesnis, modernesnis. Prašome 2021 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir toliau kurti saugią, estetišką, funkcionalią ir patrauklią edukacinę aplinką. Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt .

Kaip užpildyti dokumentus: Parama | MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ” (eglute-mazeikiai.lt)

Gerbiamieji Tėveliai,

Vyriausybė kol kas nenumatė pakeitimų susijusių su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu: Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis būtinų saugumo sąlygų. ❗️Vis tik rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.❗️ Dėkojame tėveliams už rekomendacijų laikymąsi. Karantinas pratęsiamas iki birželio 30 d. Tai oficiali informacija iš ŠMM svetainės.

                                                                                                                                                          Su pagarba,
                                                                                                                                                                           Darželio administracija
 

 

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS BEI KONSULTAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU  

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais prašymų priėmimas bei konsultavimas vykdomas TIK nuotoliniu būdu. Į įstaigą pašaliniai asmenys (išskyrus asmenis atvedančius/pasiimančius vaikus) NEBUS priimami. Dėl prašymų formų ar informacijos pateikimo kreipkitės:

Administratorės el. paštu: eglute.mazeikiai@gmail.com

Buhalterijos el. paštu: eglutebuhalterija@gmail.com

Telefonu: (8 443) 66758