„Kaip „prakalbinti“ dainą?“

„Kaip „prakalbinti“ dainą?“

Muzika ir kalba – neatsiejami dalykai, todėl mišrus dainuojančių vaikų ansamblis „Čiauškučiai“ prisijungė prie meninio-kūrybinio projekto „Kalba gimtoji – širdy manojoj“. Mylėti, didžiuotis, puoselėti ir turtinti savo kalbą vaikai skatinami kiekvienoje muzikos pamokoje. Meninio ugdymo mokytojos Elonos Juškevičienės parinkta, Lauros Remeikienės daina „Paukščių pienas“ puikiai tiko projekto įgyvendinimui: paslaptingas ir jautrus literatūrinis tekstas, perkeltine prasme skambantys teiginiai, nuostabi melodija, naudojama kūno perkusija. Analizuodami literatūrinį tekstą vaikai atskleidė dainos personažų charakterių ir situacijos ypatumus, suformavo dainos poetinio teksto nuostatas. Kad įtvirtintų vaizduotėje sukurtų įvykių seką, vaikai dainą nupiešė. Projekto tikslas pasiektas - išklausė, pajautė, įsivaizdavo ir perteikė tai dainuodami. Vaikai su daina „susigyveno“ – dainuoja draugams grupėje ir žaisdami, tapo jautresni gamtai, geresni vienas kitam ir praturtino savo gimtąją kalbą.

„Kaip „prakalbinti“ dainą?“
„Kaip „prakalbinti“ dainą?“
„Kaip „prakalbinti“ dainą?“
„Kaip „prakalbinti“ dainą?“
„Kaip „prakalbinti“ dainą?“
,
..