Mokytojo diena

Mokytojo diena

Minint Mokytojo dieną, grupės „Kiškučiai“ ugdytiniai leido muzikos pedagogei pailsėti ir patys trumpam tapo mokytojais :) Muzikavimas – universali visuminio ugdymo priemonė, veikianti vaiko raidą, atverianti plačias galimybes pajausti ir stebėti grožį, žadinti poreikį bendrauti su muzika ir ją kurti. Vaikas mokosi iš to ką mato, girdi ir jaučia, todėl muzikos pamokėlių metu sukurta turtinga muzikinė aplinka, tikslingas ir metodiškas ugdymas skatina vaiką klausytis ir išgirsti, kurti ir improvizuoti, eksperimentuoti muzikos garsais ir judesiais. Muzikinės kultūros raidos sėkmę lemia abiejų suaugusiųjų, muzikos pedagogo ir grupės auklėtojo, bendravimas su vaiku muzikinės veiklos metu. Meninio ugdymo pedagogas mokomąją medžiagą parenka atsižvelgdamas į vaikų interesus ir psichofizinius amžiaus ypatumus, pritaiko tinkamus lavinimo būdus ir reikalingas muzikavimo priemones. Vaikų muzikine veikla grupėje rūpinasi grupės auklėtojas. Jis pratęsia meninio ugdymo pedagogo muzikos pamokoje pradėtą darbą, prisimena ir mokosi dainų ir ratelių tekstus, žaidžia muzikinius žaidimus, skatina vaikus muzikuoti muzikos kampelyje. Meninio ugdymo pedagogas auklėtojui pataria, kaip organizuoti muzikinę veiklą grupėje, kokią muziką parinkti vaikų pramogoms. Visi pedagogai bendradarbiauja organizuodami projektinę veiklą, ruošdamiesi tradiciniams ir netradiciniams renginiams, vaikų pasirodymams įstaigos šventėse, miesto festivaliuose ar konkursuose, nes, norint pasiekti geresnių rezultatų, ugdomasis procesas turi būti nuoseklus ir sistemingas, išlaikantis visapusišką kryptingumo principą.

Mokytojo diena
Mokytojo diena
Mokytojo diena
Mokytojo diena
,
..