Administracija

Direktorė Rima Daugnorienė

Tel./faks. (8 443) 66758

El. p. rima.daugnoriene@gmail.com

Darbo laikas 8.30 - 17.00 

Direktorės CV

Direktorės veiklos ataskaita už 2020 metus

 

 

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Jasinskienė

Tel./faks.(8 443) 66758

El. p. eglutes.darzelis@gmail.com

 Darbo laikas 7.30 - 16.00

 Pavaduotojos ugdymui CV

 

 

 Vardas, pavardė  Pareigos  Telefonas  El. paštas

 Irina Usorienė

 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

(8 443) 66458

 irina.usoriene@gmail.com

 Roma Vainutienė

 Vyr. buhalterė

(8 443) 66458

eglutebuhalterija@gmail.com

 Vilma Stonkuvienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė 

(8 443) 66758

 v.stonkuviene@gmail.com

 Eglė Čepulienė

 Sekretorė

(8 443) 66758

 eglute.mazeikiai@gmail.com