Pedagogai

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ dirba 28 pedagogai: 25 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą,3 - aukštesnįjį. Pedagogų kvalifikacija: 7 yra įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją,9 - vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją,7 - auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje dirba vienas meninio ugdymo pedagogas, du logopedai, socialinis pedagogas, spec. pedagogas-logopedas, psichologas.

 
Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija
Nijolė Druskinienė Mokytoja Mokytojas metodininkas
Ona Ramonaitė Mokytoja Vyresnysis mokytojas
Laima Veselienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas
Laima Drungilienė Mokytoja Mokytojas metodininkas
Loreta Tenienė Mokytoja Mokytojas metodininkas
Kristina Gailiūnienė Mokytoja Mokytojas metodininkas
Sonata Momgaudienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas
Sandra Kneitienė Mokytoja Mokytojas metodininkas
Rasa Daukšienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas
Lina Bružienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas
Rima Skrinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas
Vita Mažeikienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas
Vida Stončienė Logopedė Specialusis pedagogas
Rokas Gražys Meninio ugdymo mokytojas Mokytojas
Indrė Ligeikytė Socialinė pedagogė Vyresnysis mokytojas
Giedrė Puzinienė Mokytoja Mokytojas
Raimonda Malinauskienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas
Dalia Perminienė Mokytoja Mokytojas
Audra Bucevičienė Mokytoja Mokytojas
Modesta Miliauskienė Spec. pedagogas Specialusis pedagogas
Aušra Tiškuvienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas
Indrė Jurevičiūtė Psichologė Spec. pedagogas
Elena Poškauskienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas
Vilma Zeleckienė Logopedė Spec. pedagogas
Alma Jankuvienė Mokytoja Mokytojas