Pedagogai

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ dirba 28 pedagogai: 25 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą,3 - aukštesnįjį. Pedagogų kvalifikacija: 8 yra įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją,8 - vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją,7 - mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje dirba vienas meninio ugdymo pedagogas, du logopedai, socialinis pedagogas, spec. pedagogas-logopedas, psichologas.

 
Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija  Elektroninis paštas
Nijolė Druskinienė Mokytoja Mokytojas metodininkas nijole_druskiniene@eglute-mazeikiai.lt
Ona Ramonaitė Mokytoja Vyresnysis mokytojas ona_ramonaite@eglute-mazeikiai.lt
Laima Veselienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas laima_veseliene@eglute-mazeikiai.lt
Roberta Freimonienė Mokytoja Mokytoja r.freimoniene@gmail.com
Loreta Tenienė Mokytoja Mokytojas metodininkas loreta_teniene@eglute-mazeikiai.lt
Kristina Gailiūnienė Mokytoja Mokytojas metodininkas kristina_gailiuniene@eglute-mazeikiai.lt
Sonata Momgaudienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas sonata_momgaudiene@eglute-mazeikiai.lt
Sandra Kneitienė Mokytoja Mokytojas metodininkas sandra_kneitiene@eglute-mazeikiai.lt
Rasa Daukšienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas rasa_dauksiene@eglute-mazeikiai.lt
Lina Bružienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas lina_bruziene@eglute-mazeikiai.lt
Rima Skrinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas rima_skrinskiene@eglute-mazeikiai.lt
Vita Mažeikienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas vita_mazeikiene@eglute-mazeikiai.lt
Vida Stončienė Logopedė Specialusis pedagogas vida_stonciene@eglute-mazeikiai.lt
Rokas Gražys Meninio ugdymo mokytojas Mokytojas rokas_grazys@eglute-mazeikiai.lt
Indrė Ligeikytė Socialinė pedagogė Vyresnysis mokytojas indre_ligeikyte@eglute-mazeikiai.lt
Giedrė Puzinienė Mokytoja Mokytojas giedre_puziniene@eglute-mazeikiai.lt
Vaida Bulošė  Mokytoja Mokytojas vaida_bulose@eglute-mazeikiai.lt
Dalia Perminienė Mokytoja Mokytojas dalia_perminiene@eglute-mazeikiai.lt
Audra Bucevičienė Mokytoja Mokytojas audra_buceviciene@eglute-mazeikiai.lt
Modesta Miliauskienė Spec. pedagogas Specialusis pedagogas modesta_miliauskiene@eglute-mazeikiai.lt
Aušra Tiškuvienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas ausra_tiskuviene@eglute-mazeikiai.lt
Indrė Jurevičiūtė Psichologė Spec. pedagogas indre_jureviciute@eglute-mazeikiai.lt
Vilma Zeleckienė Logopedė Spec. pedagogas vilma_zeleckiene@eglute-mazeikiai.lt
Alma Jankuvienė Mokytoja Mokytojas alma_jankuviene@eglute-mazeikiai.lt
Lina Paleičikienė Mokytoja Mokytoja  paleicikiene@gmail.com
Ramunė Pabijutaitė Mokytoja Mokytoja rpabijutaite@gmail.com