Giliname žinias

Giliname žinias

Spalio 30 d. lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vyko seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Komandinio darbo galimybės ir perspektyvos specialiajame ugdyme“. Sveikinimo žodį tarė įstaigos direktorė Rima Daugnorienė.

Seminaro lektorė - Šiaulių „Juventos" progimnazijos logopedė ekspertė Regina Budrienė. Šio seminaro programa skirta pedagogams, siekiantiems specialiojo ugdymo kokybės gerinimo.

Giliname žinias
Giliname žinias
Giliname žinias
Giliname žinias
,
..