Logopedo veikla

LOGOPEDO VEIKLA DARŽELYJE 2020-2021 mokslo metais

 

 

 

LOGOPEDO VEIKLA DARŽELYJE 2019-2020 mokslo metais

 

Logopedas teikia kryptingą, efektyvią ir nuoseklią  pagalbą vaikams, turintiems kalbos,  kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Logopedo funkcijos

 • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas.
 • Įveikti vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Bendradarbiauti su pedagogais, tėvais, bei teikti jiems metodinę pagalbą.
 • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikti konsultacijas darbui namuose su vaiku.
 • Esant reikalui, vaikus siusti į PPT ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai.
 • Taikyti savo darbe logopedijos naujoves, kelti kvalifikaciją.

Uždaviniai:

 • Garsų tarimo tikslinimas.
 • Artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos lavinimas.
 • Foneminės klausos lavinimas.
 • Garsinės analizės bei sintezės įgūdžių formavimas.
 • Pasyviojo ir aktyviojo žodyno turtinimas.
 • Rišliosios kalbos ugdymas.
 • Gramatiškai taisyklingos kalbos lavinimas.
 • Regimųjų, erdvės, laiko bei kitų suvokimų ugdymas.
 • Mąstymo, atminties, dėmesio, pastabumo lavinimas.

Šiais 2019-2020 mokslo metais logopedo pagalba teikiama 80 vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Kvalifikuotą, nuoseklią logopedinę pagalbą teikia trys logopedės: Vilma Zeleckienė, Vida Stončienė, Danutė Eičinienė.

Pagalba teikiama 4-6 metų amžiaus vaikams. Logopedės teikia pagalbą ne tik kabinete individualiai ir pogrupiuose (2-3 vaikai), bet veda kalbos ugdymo valandėles 2-3 metų amžiaus vaikų grupėse.

 

 

 

Smulkiosios motorikos lavinimas nuo 3m.

 • Labirintai ( galite rasti internete, arba patys nubraižyti). Tegu vaikas  veda pieštuku arba piršteliu. Kad  būtų įdomiau,  prigalvokime pasakojimų, pasakų. Kur veda šis kelias, pas ką ir t.t.
 • Pasidarykite vėrinį. Verkite makaronus, sagas, karoliukus  ir t.t. Pradėkite nuo didesnių skylučių, taip mažyliui bus įdomiau, po to  verkite  vis smulkesnius daiktus.
 • Pieškitekartu įvairias linijas, po truputi užduotis duokite sudėtingesnes.
 • Jau nuo trejų metų galite kirpti žirklėmis  (žirklių galai turi būti suapvalinti). Kirpkite nesudėtingas formas, po to priklijuokite ant popieriaus. 
 • Duokite vaikui krepšį su skalbinių segtukais. Paimkite segtuką trimis pirštais, prisekite, paprašykite, kad ir Jūsų mažylis taip pat padarytų.  
 • Paprašykite mažylio prisegti  raudonus skalbinių segtukus (pagal pavyzdį), po to  kitos spalvos ir t.t.
 • Vaišės.Kartu su vaiku nulipdykite iš plastilino pyragaičius, riestainius ir kt., papuoškite karoliukais, kruopomis. Iš kartono iškirpkite lėkštutes, tegu mažylis sudeda vaišes. 

 Pažaiskite su mažyliu pirštukų žaidimus

Pirštukai miega 

Šitas pirštukas nori miegelio. Šitas – atsigulė jau į lovelę. Šiam pirštukui akys merkias. Šis pirštukas miega, knarkia. Ššš... Tu, mažyli, būk tylus, Nes gali pažadint broliukus.

 

Kalbėti vaikai išmoksta bendraudami su suaugusiais, pamėgdžiodami juos, todėl suaugusiųjų kalba turi būti aiški, pakankamai lėta, kalbant su vaiku, žiūrima jam į akis.

 •  Leiskite patiems vaikams reikšti savo mintis, jausmus, skaitykite vaikams
  knygeles.
 • Sudarykite situacijas, skatinančias vaiką kalbėti:
 • Įvardinti ir apibūdinti daiktų savybes, jų paskirtį.
 • Apibūdinti veiksmus, susijusius su vaiko aplinka, ir paaiškinti, kodėl ir kaip tie
  veiksmai vyksta
 • Pasakyti, kas vyko praeityje ar kas vyks ateityje.
 • Pasakoti paprastas istorijas, užduoti klausimus, prašant apibūdinti žmones,
  vietas ir įvykius.
 • Išreikšti jausmus ar nuomones.
 • Mokykite vaikus lyginti daiktus, aptarkite daiktų panašumus ir skirtumus.
 • Prašomi atsakyti pilnu sakiniu, vaikai išmoksta atsakinėti sakiniais.
 • Nepamirškite paskatinti vaikų, pasidžiaugti kartu su jais.
 • Vaikščiodami su vaiku, aptarkite tai, ką matote, girdite, užuodžiate, liečiate ir
  pan...
 • Skatinkite vaiką papasakoti apie tai, ką jis mato ir jaučia. Apibūdindami
  daiktą, visada nurodykite jo spalvą.