Meninis ugdymas

Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vykdoma ir muzikinė veikla. Muzikinė vaiko veikla - tai aktyvus, specifinis vaiko santykis su muzika, skatinantis tam tikrus vidinius procesus. Ji yra viena iš svarbiausių kultūros sričių, kuri skatina vaiko smegenų vystymąsi, asmenybės tobulėjimą, kūrybiškumą.

Vaikų muzikinis ugdymas pasižymi ugdymo sričių įvairove: tai dainavimas, grojimas, muzikos klausymas, analizavimas ir judėjimas pagal ją, pagrindinų muzikinių terminų mokymasis, kūryba ir improvizavimas, muzikos pažinimas ir muzikiniai žaidimai.

Meninio ugdymo mokytojas:

- organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;

- individualizuoja ir diferincijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;

- bendradarbiauja su grupių pedagogais - lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja įvairiuose organizuojamuose respublikos, savivaldybės ir miesto renginiuose;

- organizuoja įvairius renginius ir šventes įstaigoje;

- paruošia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, festivaliuose.