Meninio ugdymo pedagogo veiklos organizavimas

Meninio ugdymo pedagogo veiklos organizavimas

Meninio ugdymo pedagogas savo veiklą organizuoja atsižvelgdamas į vaikų amžiaus ypatumus. Muzikinė veikla organizuojama įvairiomis formomis, sudarant galimybes vaikams išreikšti save per muziką, judesį. Muzikos repertuaras vertingas meniniu, tautiniu, doroviniu požiūriu. Mokytojas įvaldęs įvairius muzikos instrumentus, geba sudominti vaikus, suteikti muzikinių, estetinių žinių, žadinti vaikų domėjimąsi muzika.

Meninio ugdymo pedagogo veiklos organizavimas
,
..