ES PROGRAMOS „PIENAS VAIKAMS“ IR „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“

ES PROGRAMOS „PIENAS VAIKAMS“   IR   „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“

Mūsų lopšelis-darželis ,,Eglutė“ dalyvauja Europos Sąjungos lėšomis remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Programos skirtos visiems darželio vaikams. ES programoje ,,Pienas vaikams“ įstaiga dalyvauja nuo 2009 metų, o į „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programą darželis įsijungė nuo 2011 metų gruodžio mėnesio.

2018–2019 m.m. „Pienas vaikams” lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį 2,09 Eur (su PVM).
2018–2019 m.m. „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį 1,27 Eur (be PVM).

Šiomis programomis siekiama, kad vaikai ne tik gautų šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų, kurie reikalingi visaverčiam vaikų augimui, bet ir ugdytųsi sveiko maitinimosi įpročius.

,
..