Parama

Nuoširdi lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenės padėka visiems, prisidėjusiems prie įstaigos ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Už 2020 m. buvo gauta paramos 1230 Eur. 

Už 2019 m. buvo gauta paramos 1478,62 Eur. Lopšelio-darželio vaikučiams buvo nupirktas naujas įrengimas. 

Traukinukas

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ:

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt;

Darželyje informaciją suteiks grupių mokytojos.

REKVIZITAI PRAŠYMAMS DĖL 1,2% PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO:

  • Gavėjo tipas (E1 laukelis) - 2 (paramos gavėjas);
  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas)(E2 laukelis) -190157333;
  • Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis) - PARAMA;
  • Mokesčio paramos dydis (E4 laukelis) - 1,2%;
  • Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio (E5 laukelis) - Jūsų pasirinkti metai.

PIRMAS ETAPAS

 

ANTRAS ETAPAS

 

TREČIAS ETAPAS 

                                                                                                                                                                              Jūsų pasirinkti metai