Veiklos dokumentai, tvarkų aprašai

2019_m_veiklos_plano_vykdymo_ataskaita.pdf

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" IT naudojimo bei atsakingų asmenų už jų priežiūrą skyrimo tvarka

Mažeikių  lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatai 2017 m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų saugos ir sveikatos užtikrinimo tvarkos aprašas.

 Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklės.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos plano vykdymo ataskaita už 2018 m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės metų veiklos ataskaita.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 m. veiklos planas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo tvarkos taisyklės.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ lygių galimybių politika.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019-2021 m. strateginis planas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ korupcijos prevencijos programa 2019-2021 m.m. 

Kolektyvinė sutartis

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 metų veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos plano vykdymo ataskaita už 2019 m.