Veiklos dokumentai, tvarkų aprašai

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" IT naudojimo bei atsakingų asmenų už jų priežiūrą skyrimo tvarka

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų saugos ir sveikatos užtikrinimo tvarkos aprašas.

 Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklės.

Mažeikių  lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatai 2017 m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2018 m. kolektyvinė sutartis

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“  2019 m. lygių galimybių politika.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 m. veiklos planas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019-2021 m. strateginis planas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 m. darbo tvarkos taisyklės

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 m. Vaiko gerovės tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 m. darbo tvarkos taisyklės

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės 2019 metų veiklos ataskaita

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 metų veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ metinis veiklos planas 2020- 2021 m. m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 - 2021 m. m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ vidaus kontrolės politika

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2021-ųjų metų veiklos planas

Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ nustatymo tvarkos aprašas 2021 m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 m. veiklos plano vykdymo ataskaita

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS